Stuff for Seniors

Homeworks, Projects, etc.

Takdang-gawain December 24, 2008

Filed under: 1 — seniorsass @ 3:25 pm

TAKDANG-GAWAIN SA FILIPINO (due on Jan. 5, 2009)

1. Basahin ang akdang “Tatsulok na Daigdig” at ” Tigre! Tigre!”

2. UNAWAIN ang mga sumusunod na pahayag sa ibaba at ipaliwanag. Magbigay ng tiyak na paghahalimbawa batay sa iyong sariling karanasan. Isulat sa iyong kwaderno ang iyong mga sagot. (5 puntos bawat pahayag)

a. Naranasan ko na tulad ng liwanag at dilim sa magkabilang tabi iisang bagay, saan man may liwanag ng araw, tiyak na may anino.

b. Depende sa kinaroroonan mo, ang isang bagay ay maaaring magmukhang ibang-iba.

c. Ang pag-ibig ay nakatutuwa pero kapag nagkapatung-patong ang mga kagalakang ito, hahanap-hanapin mo ang mga araw na di mo pa kilala ang tuwa.

d. Iisa ang tunog ng kampana, pero naririnig mo ito sa napakaraming paraan.

e. Ang mundong ito ay di-likha ng Diyos o ng demonyo kundi ng mga karaniwang tao sa ating paligid.

f. Depende sa kinaroroonan mo, ang isang bagay ay maaaring magmukhang ibang-iba.

3. Alamin at pag-aralan ang mga hiram na salitang ginamit sa akdang “Tigre! Tigre!”

4. Bilang awtput 3.3 gumawa ng sariling tula alinsunod sa mga sumusunod na rubric:

  • pumapaksa ginggil sa kaugnayan o naidudulot ng kalikasan sa iyo
  • may apat na saknong at bawat saknong ay may apat na taludtod
  • may tugma
  • lalabindalawahing sukat
  • kakikitaan ng tayutay ang bawat saknong at salungguhitan ito
  • masining at malinis ang pagkakabuo ng awtput

Maghanda para sa isang pasulit hinggil sa dalawang akda at tayutay. MALIGAYANG PASKO AT MASAGANANG BAGONG TAON ANG SUMAINYO!

————————————————————————————————

d ko ka provide ug answers kai opinionated xa… churi… ^_^

–ampz..

Advertisements
 

2 Responses to “Takdang-gawain”

  1. royce Says:

    kinsa mka scan ug clear? T_T daot ako mata haha


Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s