Stuff for Seniors

Homeworks, Projects, etc.

Filipino Output 3.1: Bahay Kubo November 21, 2008

Filed under: Homeworks — seniorsass @ 9:08 pm
Tags: , , ,

K1
Pangalan:                                                                  Iskor:
Awtput Blg. 3.1                                                         Petsa:
Layunin: Nakapagsusuri sa napanuod na pelikula.

BAHAY KUBO
Suri ng Pelikula

I. Panimula
1-2 talataan na may 3-5 pangungusap.
Bagsasaad sa maikling paglalarawan sa napanuod na pelikula.

II. Mga Tauhan
A. Pangunahing Tauhan

  • Eden (Maricel Soriano) – Isang mabuting babae, anak, kaibigan at ina na madalas mapag-iwanan ng mga sanggol.

B. Karagdagang Tauhan

III. Buod

IV. Pagsusuri (patalata)
A. Anong uri ng pelikula? Nagustuhan mo ba ito? Bakit?
B. Ano ang tema? Bakit ito pinamagatang bahaykubo? Ano ang kaugnayan ng pamagat sa mga kaganapan ng pelikula?
C. Sino ang naibigan mong karakter? Bakit?
D. Sino ang kinaiinisan mong karakter? Bakit?
E. Anong pahayag ang lubos na nakahatak o nakakuha sa iyong atensyon? Bakit?

V. Pananaw

VI. Puna

  • Sa mga nagsipagganap, sound effect, cinematograpiya
  • Maituturing mo bang isang mahusay na pelikula ang iyong napanuod?

VII. Aral

  • Anong aral ang iyong natutunan sa pelikula?
Advertisements
 

One Response to “Filipino Output 3.1: Bahay Kubo”

  1. jc Says:

    haha akala ko makakkuha na .:) haha outline lng pla>:)


Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s