Stuff for Seniors

Homeworks, Projects, etc.

Filipino Output 1 June 21, 2008

Filed under: Homeworks — seniorsass @ 6:52 pm
Tags: , , , ,

Due: June 23/24, 2008 (Mon/Tue (varies by section))

Medium: Short bond paper

Format:

C#*

Pangalan Petsa

Awtput Blg. 1.1

Layunin: Nakasusulat ng sariling maikling kwento na ang paksa ay hango sa nabasang akda.

————-

* Class number

Quick review: Bumangon si Celso sa isang malungkot na araw na walang kaibahan sa nakaraan. Alam niyang mayroong tinatago mula sa kanya. Lumapit siya sa ina nya pero pinaalis siya. Lumabas siya, lumapit sa lugar na ipinagbawal ng ama (Tomas) niya at may nakita siyang isang lalaki na nag-gigitara. Linapitan nya ito at nakita na pareho ang kanilang mukha. Tinawag siya ng ama niya at ito’y galit na galit. Pinauwi si Celso. Doon siya naka-“realize” na totoong ama pala niya iyong nag-gigitara, at ang kahulugan ng lambat ay para matakpan ang bahay nito. Nagalit si Celso, kumuha ng itak at pinunit ang lambat. Sinuntok siya ni Tomas. Na-“kuyapan” si Celso, at pagbangon niya’y yinayakap na siya ni Tomas.

Advertisements
 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s